POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

W Frontier Estates Limited zależy nam na zapewnieniu, aby Państwa prywatność była chroniona. Nasza polityka ochrony prywatności i plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, gromadzimy, przechowujemy i udostępniamy Państwa dane osobowe. Proszę skontaktować się z nami w przypadku, gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji.

Co robimy z danymi, które gromadzimy

Możemy wymagać od Państwa podania danych kontaktowych, aby zapewnić Państwu lepszą obsługę, a w szczególności w następującym celu:

  • Dla potrzeb ewidencji wewnętrznej.
  • W przypadku osób, które udzielą nam zgody na dodanie ich danych kontaktowych do naszej listy mailingowej, możemy użyć ich danych do sporadycznego wysłania e-maili marketingowych o działalności Frontier Estates Limited i świadczonych usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.
  • Jeżeli nie zastrzegą Państwo, byśmy tego nie robili, możemy skontaktować się z Państwem drogą mailową w przyszłości, aby powiadomić Państwa o zmianach wprowadzonych w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Państwa dostęp do danych i kontrola nad nimi

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z wszelkich przyszłych prób kontaktu z naszej strony. W dowolnym momencie mogą Państwo podjąć następujące kroki, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej:

  • Sprawdzić, jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu.
  • Dokonać zmiany/korekty dowolnych Państwa danych znajdujących się w naszym posiadaniu.
  • Nakazać nam usuniecie dowolnych Państwa danych znajdujących się w naszym posiadaniu.
  • Wyrazić obawę w sprawie sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych

Jesteśmy wyłącznymi właścicielami danych gromadzonych na niniejszej stronie. Mamy dostęp jedynie do danych, a także gromadzimy jedynie dane, które przekazują nam Państwo dobrowolnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą innego bezpośredniego kontaktu z Państwa strony. Nie sprzedajemy nikomu tych danych. Nie udostępniamy Państwa danych żadnym osobom trzecim spoza naszej firmy.

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa

DZależy nam, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Podejmiemy wszelkie kroki, jakie okażą się konieczne, w uzasadnionym zakresie, w celu zapewnienia, aby z Państwa danymi obchodzono się w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Informujemy, że przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych przesyłanych na stronę internetową Frontier Estates Limited przez Internet. Używamy Mimecast do ochrony poczty e-mail i Bitdefender Endpoint Security do ochrony antywirusowej stacji roboczej i serwera.

Kontakt z nami

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z Frontier Estates Limited w sprawie jakiegokolwiek aspektu Polityki Ochrony Prywatności, proszę użyć następujących danych kontaktowych:

Listownie
25 Oldbury Pl, Marylebone, London W1U 5PN

Telefonicznie
+44 (0)20 3691 9656

Za pomocą poczty elektronicznej
info@frontier-estates.com

Frontier Estates Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii.

Adres siedziby: 25 Oldbury Place, Marylebone, Londyn W1U 5PN

Czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Pliki cookie są małymi plikami używanymi do przechowywania informacji, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową. Pliki cookie można podzielić na dwie grupy – pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Plik cookie sesji jest dostępny tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka jest otwarta i jest usuwany natychmiast po opuszczeniu strony internetowej. Trwały plik cookie może pozostać na Państwa komputerze przez określony okres czasu albo aż do czasu jego wymuszonego usunięcia.

Pliki cookie są często używane do rozpoznawania wracających użytkowników i zapamiętywania informacji o nich, takich jak ich historia przeglądania, w celu szybszego znalezienia i używania strony internetowej.

My nie używamy trwałych plików cookie. Nie używamy plików cookie w celu uzyskania dostępu do Państwa komputera lub jakichkolwiek innych informacji o Państwu poza tymi, które Państwo nam dobrowolnie udostępnią. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale z reguły można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak aby odrzucać pliki cookie, jeśli Państwo preferują takie rozwiązanie.

Nasze biura

Frontier Estates Europe BV

Nassaulaan 2A
2514 JS THE HAGUE
THE NETHERLANDS

Frontier Estates Polska Management sp. z o. o.

Chmielna 19 st.
00-021 Warsaw
POLAND

Frontier Estates Ltd.

25 Oldbury Place
London W1U 5PN
UNITED KINGDOM

www.frontier-estates.com